Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. NMP Pośredniczki Łask
Dzisiaj jest: Czwartek, 26 listopad 2020
Aktualność z dnia: Czwartek, 26 czerwca 2008

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I KLO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Język polski

1.U. Jagiełło, R. Janicka-Szyszko, M. Steblecka: Język polski. Podręcznik. Wyd. Operon 2007, Nr progr. DKOS-5002-53/07. Nr dopuszcz. 125/07(cz 1), Nr dopuszcz. 143/07(cz 2).

Matematyka

1.K.Kłaczkow, M.Kurczab, E.Świda: Matematyka. Podręcz. do liceów i techn. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. OE Pazdro. Nr progr. DKOS-4015-11/02. Nr dopuszcz. 123/02.

2.K. Kłaczkow i in.: Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. OE Pazdro.

Historia

1.M. Gładysz, Ł. Skupny: Historia I,  cz. 1 Od czasów najdawniejszych do średniowiecza. Gdańskie Wyd. Oświatowe (semestr 1). Nr progr. DKOS 4015-60/02. Nr dopuszcz. 172/02.

2.M. Gładysz: Historia I, cz. 2 Od średniowiecza do nowożytności. Gdańskie Wyd. Oświatowe (semestr 2). Nr progr. DKOS 4015-60/02. Nr dopuszcz. 26/03.

WOS

1.Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz: Wiedza o społeczeństwie, cz. 1 i 2. Zakres rozszerzony. Wyd. Operon. Wydanie III zmienione. Nr progr. DKOS-5002-4/04. Nr dopuszcz. 141/04.

Technologia informacyjna

1. P. Broda, D. Smołucha: Informatyka. Wyd. Operon. Nr progr. DKOS-5002-17/05. Nr dopuszcz. 224/04.

Wiedza o kulturze

1.R. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wójtowski: Wiedza o kulturze. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Nr progr. DKOS-4015-209/02. Nr dopuszcz. 227/03.

Fizyka

1.P.Walczak, G.F. Wojewoda: Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy cz.1. Nr progr. DKOS-4015-98/02. Nr dopuszcz. 46/02.

Biologia

1.W. Lewiński, J. Prokop: Biologia, cz.1. Zakres podstawowy. Wyd. Operon. Nr progr. DKOS-4015-5/02. Nr dopuszcz. 171/02.

Chemia

1. S. Hejwowska, R. Marcinkowski: Chemia 1. Zakres podstawowy. Wyd. Operon. Nr progr. DKW-4015-43/01. Nr dopuszcz. 263/03.

Podstawy przedsiębiorczości

1. S. Gregorczyk i in.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. Podręcznik, kształc. w zakresie pod- stawowym. Wyd. WSiP, Warszawa 2007. Nr progr. DKOS-5002-19/07. Nr dopuszcz. 96/07.

Geografia

1. J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat: Geografia Program nauczania w zakresie podstawowym. Wyd. PWN. Nr progr. DKOS-4015-80/02. Nr dopuszcz. 43/02.

Przysposobienie obronne

1. B. Breitkopf, T. Jakobson, Z.Worwa: Przysposobienie obronne Zakres podstawowy. Wyd. WSiP S.A. Nr progr. DKOS-4015-1/02. Nr dopuszcz. 23/07

Język niemiecki

1. K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna: Alles klar 1A, Alles klar 1B Podręcznik z ćwiczeniami. Wyd. WSiP. Nr progr. DKOS-4015-119/02. Nr dopuszcz. 17/07(cz1), 32/07(cz2).

 UWAGA!

TYTUŁY POZOSTAŁYCH PODRĘCZNIKÓW NAUCZYCIELE PODADZĄ

WE WRZEŚNIU

przeczytano: 3529 razy
26.06.2008 Małgorzata Kowalska
odwiedzono nas: 5980990 razy